top of page

Our Team

MANVI BHATT

JASMANNAT

 President 

 Vice - President 

VINAYAK CHAWLA

HARSHITA GUPTA

 Coordinator 

Coordinator

AAKARSH KAWATRA

BILL J. MILISSE

HARSHVARDHAN

KAMAL GUPTA

 Advisory Committee Member 

Advisory Committee Member

Advisory Committee Member

Advisory Committee Member

MANAN KHURANA

MEENAKSHI KANODIA

PARV JINDAL

PRATHAM GAUR

 Advisory Committee Member 

Advisory Committee Member

Advisory Committee Member

Advisory Committee Member

PUNEET SINGH NANDA

RIA KHANDPUR

SAHIL AHUJA

SANYA SINGHAL

 Advisory Committee Member 

Advisory Committee Member

Advisory Committee Member

Advisory Committee Member

VAIBHAV GUPTA

ADITYA BABBAR

DAKSH BHANDARI

ISHAN GOEL

 Advisory Committee Member 

Core Committee Member

Core Committee Member

Core Committee Member

MUDIT SETHI

PARTH MALHOTRA

RIA PANDIT

SAMBHAV BHIRANI

 Core Committee Member 

Core Committee Member

Core Committee Member

Core Committee Member

SREYA SANGHAI

TANUSHA ARORA

 Core Committee Member 

Core Committee Member

bottom of page